Wpływ rozwoju Internetu i Electronic Commerce na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ rozwoju Internetu i Electronic Commerce na małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.

Abstrakt

Problem badawczy: zbadanie stanu świadomości oraz próba przedstawienia stanu obecnego wykorzystania nowych technologii, perspektyw rozwoju rynku oraz wzajemnego wpływu na siebie przemian technologicznych związanych z wprowadzeniem w sektorze MSP technologii internetowych oraz wejściem firm sektora MSP na nowo tworzony rynek Electronic Commerce. Cele pracy: zbadanie wpływu, jaki Electronic Commerce oraz Internet wywiera na działalność MSP oraz próba przewidzenia ich przyszłego wpływu, związanego z rozwojem technologicznym i jego rynkowym wykorzystaniem. Hipotezy badawcze: wpływ inwestowania oraz wykorzystywania technologii Electronic Commerce i Internetu na działalność przedsiębiorstw, a w szczególności na takie jej aspekty jak poziom i dynamika zatrudnienia, przychodów oraz zysku. Zbadany został także wpływ nowoczesnych technologii na przezwyciężanie barier geograficznych, czego miernikiem został odsetek partnerów w dużej odległości od siedziby przedsiębiorstwa.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi