Wpływ sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw nawierzchni asfaltowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw nawierzchni asfaltowej

Abstrakt

Na odcinku doświadczalnym, w konstrukcji nawierzchni zasymulowano różne poziomy sczepności między warstwami nawierzchni asfaltowej zmniejszając intensywość skropienia do zera i na koniec izolując warstwy przed sczepnością. Stwierdzono istotny wpływ sczepności na moduły sztywności nawierzchni i trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 13 - 17,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Jaskuła P.: Wpływ sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw nawierzchni asfaltowej// Drogownictwo. -., nr. Nr 1 (2010), s.13-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi