Wpływ składu granulometrycznego zawiesin w ściekach opadowych na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w obiekcie hydrofitowym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ składu granulometrycznego zawiesin w ściekach opadowych na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w obiekcie hydrofitowym

Abstrakt

Celem badań była analiza wpływu składu granulometrycznego zawiesin doprowadzanych wraz ze ściekami opadowymi na efektywność usuwania zanieczyszczeń w kolejnych stopniach oczyszczania zachodzącego w systemie hydrotechniczno- hydrofitowym (staw retencyjny + złoże trzcinowe). Zastosowany system oczyszczania złożony ze stawu retencyjnego i złoża trzcinowego jest systemem sprawnie usuwającym zawiesiny ogólne. Zarówno skład jak i wielkość cząstek zawiesin w ściekach oczyszczonych mogą sugerować, że w odpływie z tego obiektu znajdują się mikroorganizmy (glony, okrzemki) nie stanowiące zagrożenia dla środowiska naturalnego

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Polska Inżynieria Środowiska - prace, T. II strony 307 - 315
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E.: Wpływ składu granulometrycznego zawiesin w ściekach opadowych na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w obiekcie hydrofitowym// Polska Inżynieria Środowiska - prace, T. II/ ed. eds. Marzena R. Dudzińska, A.Pawłowski Lublin: PAN, Politechnika Lubelska, 2012, s.307-315
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi