Wpływ służby na funkcjonowanie pozazawodowe policjantów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ służby na funkcjonowanie pozazawodowe policjantów

Abstrakt

Celem pracy była ocena wpływu służby na funkcjonowanie pozazawodowe policjantów. Odnotowano negatywny wpływ służby w Policji na zdrowie, relacje w małżeństwie i z dziećmi, a pozytywnie na relacje towarzyskie. Czynnikami skorelowanymi z deterioracją zdrowia i bliskich relacji był poziom stresu i staż służby.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Wymiana doświadczeń w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania psychologów w policji : materiały poseminaryjne = Obmìn dosvìdom u sferì virvanih aspektìv funkcìonuvannâ psihologìv u polìcìï : pìslâsemìnarìjnì materìali strony 75 - 83
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Basińska B.: Wpływ służby na funkcjonowanie pozazawodowe policjantów// Wymiana doświadczeń w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania psychologów w policji : materiały poseminaryjne = Obmìn dosvìdom u sferì virvanih aspektìv funkcìonuvannâ psihologìv u polìcìï : pìslâsemìnarìjnì materìali/ ed. pod red. Tomasza Szankina. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2008, s.75-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi