Wpływ smaru i wymuszeń mechanicznych i cieplnych na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ smaru i wymuszeń mechanicznych i cieplnych na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań nad wytrzymałością zmęczeniową warstwy ślizgowej ze stopu AlSn11Cu1 w środowisku trzech olejów smarowych: bazowego, mineralnego i syntetycznego przy różnych wartościach temperatury i wymuszeniach mechanicznych odpowiadających różnym wartościom współczynnika stałości obciążenia κ. Badania przeprowadzono za pomocą testera SKMR-2. Przedstawiono metodykę badań, zaobserwowane pęknięcia zmęczeniowe badanych próbek oraz oszacowano odpowiadające im krytyczne wartości naprężeń w warstwie ślizgowej. Zaobserwowano wyraźny wpływ wartości κ, temperatury i rodzaju oleju na wytrzymałość zmęczeniową stopu. Stwierdzono również istotność efektów interakcyjnych badanych czynników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów - Przemyśl, 2007. T. 3, Łożyskowanie. Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie. Problemy dydaktyczne strony 217 - 226
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Sikora J., Kurzych K.: Wpływ smaru i wymuszeń mechanicznych i cieplnych na wytrzymałość zmęczeniową stopu łożyskowego// XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Rzeszów - Przemyśl, 2007. T. 3, Łożyskowanie. Łożyskowanie toczne, ślizgowe, uszczelnienia, tarcie i smarowanie. Problemy dydaktyczne/ ed. red. nauk. T. Markowski Rzeszów: Rzeszów - Przemyśl, 2007, 2007, s.217-226
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi