Wpływ sposobu wytwarzania na właściwości warstwowych kompozytów polimerowych w środowisku wodnym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ sposobu wytwarzania na właściwości warstwowych kompozytów polimerowych w środowisku wodnym

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na zginanie, ściskanie i dynamicznych charakterystyk absorpcji energii udaru o niskiej energii kompozytów epoksydowych wzmocnionych 10 warstwami tkaniny aramidowo-szklanej, utwardzonych w próżni (worek próżniowy) lub na powietrzu. Badano próbki w stanie suchym i po nasyceniu wodą. Stwierdzono znaczną degradację właściwości obu materiałów w stanie mokrym. Laminaty utwardzane w powietrzu wykazały podobne właściwości i stopień ich degradacji w wodzie jak laminaty utwardzane próżniowo. Przypuszcza się, że przy utwardzaniu w próżni, ze względu na słabą adhezję włókien aramidowych i żywicy, dochodzi do nadmiernego odprowadzania żywicy z materiału, co pogarsza stopień przesycenia włókien i w konsekwencji właściwości materiału.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM strony 77 - 81,
ISSN: 1731-223X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Imielińska K., Wojtyra R.: Wpływ sposobu wytwarzania na właściwości warstwowych kompozytów polimerowych w środowisku wodnym// Materiały i Technologie : roczniki naukowe Pomorskiego Oddziału PTM. -., nr. 1(1) (2003), s.77-81
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi