Wpływ średnicy centrum nukleacji i przegrzania ścianki na częstotliwość generowania pęcherzyków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ średnicy centrum nukleacji i przegrzania ścianki na częstotliwość generowania pęcherzyków

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych generowania pęcherzyków parowych ze sztucznie przygotowanych centrów nukleacji. Zasadniczym celem pracy było określenie wpływu średnicy centrum nukleacji i przegrzania ścianki na częstotliwość odrywania się pęcherzyków z pojedynczego, cylindrycznego centrum nukleacji w warunkach wrzenia w objętości wody destylowanej, w stanie nasycenia, przy ciśnieniu atmosferycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA:KONFERENCJE strony 243 - 250,
ISSN: 0860-858X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Szymczyk J.: Wpływ średnicy centrum nukleacji i przegrzania ścianki na częstotliwość generowania pęcherzyków// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej Seria: Konferencje. -., nr. 22 (2002), s.243-250
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi