Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej.

Abstrakt

W artykule przedstawiono autorskie badania nad nową małą sondą statyczną wraz z metodą kalibracji. Sondę skonstruowano w ramach badań nad zmianą zagęszczenia ośrodka gruntowego wywołanego uformowaniem kolumn żwirowych. Badania kalibracyjne miały na celu ustalenie zakresu pomiarowego i efektywności skonstruowanego urządzenia pozwoliły wykazać istotny wpływ warunków brzegowych na parametry kalibracji, wpływ nieodkształcalnosci brzegów na rzeczywisty opór ośrodka gruntowego. Otrzymane wyniki sugerują, iż w analizie zmian stanu zagęszczenia korzystniejsze jest bezpośrednie wykorzystanie wartości oporu na stożku jako miary zagęszczenia ośrodka modelowego. Dla wysokich stopni zagęszczenia , gdzie zasięg wpływu nieodkształcalnej ściany może być znaczący dla osiąganych wartości oporu, przejście na krzywe kalibracyjne może doprowadzić do zafałszowania wyników.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bolt A., Kuzora A.: Wpływ średnicy komory kalibracyjnej na wartości oporu na stożku minisondy statycznej.// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe.. -., nr. nr 60 (2006), s.17-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi