Wpływ środka smarowego na zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego Al2O3 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ środka smarowego na zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego Al2O3

Abstrakt

Przeprowadzono badania tarcia ślizgowego monolitycznego Al2O3 w warunkach smarowania wodą destylowaną i olejem parafinowym przy 8 konfiguracjach dynamicznych układu badanego z szerokopasmową rejestracją drgań na Tribometrze PT-3. Badano zależność współczynnika tarcia od prędkości ślizgania, obciążenia i drgań wywołanych tarciem. Zidentyfikowano postacie drgań w zależności od częstotliwości głównych harmonicznych. Stwierdzono istotny wpływ zastosowanego smaru na parametry wzbudzania, zanikania oraz przebieg drgań wywołanych tarciem.

Jacek Łubiński, Krzysztof Druet, Szymon Grymek. (2002). Wpływ środka smarowego na zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego Al2O3, 33(5(185)), 1455-1468.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 1455 - 1468,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Łubiński J., Druet K., Grymek S.: Wpływ środka smarowego na zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego Al2O3// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 5(185) (2002), s.1455-1468

wyświetlono 0 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi