Wpływ środka smarowego na zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego Al2O3 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ środka smarowego na zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego Al2O3

Abstrakt

Przeprowadzono badania tarcia ślizgowego monolitycznego Al2O3 w warunkach smarowania wodą destylowaną i olejem parafinowym przy 8 konfiguracjach dynamicznych układu badanego z szerokopasmową rejestracją drgań na Tribometrze PT-3. Badano zależność współczynnika tarcia od prędkości ślizgania, obciążenia i drgań wywołanych tarciem. Zidentyfikowano postacie drgań w zależności od częstotliwości głównych harmonicznych. Stwierdzono istotny wpływ zastosowanego smaru na parametry wzbudzania, zanikania oraz przebieg drgań wywołanych tarciem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 1455 - 1468,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Łubiński J., Druet K., Grymek S.: Wpływ środka smarowego na zjawiska dynamiczne podczas tarcia ślizgowego Al2O3// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 5(185) (2002), s.1455-1468
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi