Wpływ środowiska spawania na własności złączy próbnych Tekken ze stali S355J2C+N - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ środowiska spawania na własności złączy próbnych Tekken ze stali S355J2C+N

Abstrakt

Istnieją trzy metody spawania pod wodą, sucha, mokra oraz pośrednia między nimi, wykorzystująca lokalną komorę suchą. Ze względu na niskie koszty najszerzej rozpowszechnioną jest metoda mokra z wykorzystaniem elektrod otulonych. Woda jako środowisko spawania znacznie utrudnia przeprowadzenie procesu, którego realizacja niesie ze sobą wiele problemów. Pierwszym z nich jest zła widoczność po-wstającego złącza oraz niestabilność jarzenia łuku elektrycznego. Najpoważniejszym zagrożeniem podczas przeniesienia procesu do środowiska wodnego jest zwiększona skłonność do powstawania pęknięć zimnych, wynikająca ze zwiększonej zawartości wodoru dyfundującego w stopiwie oraz wysokiej wartości naprężeń.W pracy wykonano złącza próbne Tekken ze stali S355J-2C+N zarówno na powietrzu, jak i pod wodą, które następnie poddano badaniom nieniszczącym wizualnym (VT) oraz penetracyjnym (PT). W dalszej kolejności przeprowadzono ba-dania makroskopowe oraz pomiary twardości. Potwierdzono doniesienia literaturowe, iż środowisko wodne powoduje wzrost twardości w strefie wpływu ciepła (SWC), co sprzyja powstawaniu pęknięć w złączach.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 15 - 19,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Tomków J., Janeczek A.: Wpływ środowiska spawania na własności złączy próbnych Tekken ze stali S355J2C+N// Przegląd Spawalnictwa. -., nr. 1 (2019), s.15-19
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.26628/wtr.v91i993
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 56 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi