Wpływ sterowania falownikiem napięcia na amplitudy wyższych harmonicznych i widmo zaburzeń. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ sterowania falownikiem napięcia na amplitudy wyższych harmonicznych i widmo zaburzeń.

Abstrakt

W artykule przedstawiono układ z silnikiem asynchronicznym zasilanym z sieci elektroenergetycznej poprzez przemiennik częstotliwość. Zamieszczono wyniki badań wpływu sterowania falownikiem napięcia na widmo zaburzeń w zakresie od 10 kHz do 150 kHz oraz od 0,15 MHz do 30 MHz. Dla badanego układu zamieszczono przykładowe przebiegi prądów i napięć oraz udziału poszczególnych harmonicznych prądów i napięć przy znamionowym obciążeniu układu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne strony 24 - 34,
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Witkowski S., Guziński J.: Wpływ sterowania falownikiem napięcia na amplitudy wyższych harmonicznych i widmo zaburzeń.// Wiadomości Elektrotechniczne. -., nr. 1 (2003), s.24-34
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi