Wpływ stopnia recyrkulacji na zagęszczenie osadu nadmiernego. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stopnia recyrkulacji na zagęszczenie osadu nadmiernego.

Abstrakt

Przedstawiono propozycję opisu dynamiki przepływu ścieków przez osadnik za pomocą zewnętrznej krzywej rozkładu czasu zatrzymania ścieków. Wykazano, że zbyt intensywna recyrkulacja może generować w osadniku ''przebicie hydrauliczne'', radykalnie pogarszające jego funkcjonowanie (w tym nadmierne rozwodnienie osadu).

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekologia i Technika nr R. 14, strony 117 - 121,
ISSN: 1230-462X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kondziela A., Sawicki J.: Wpływ stopnia recyrkulacji na zagęszczenie osadu nadmiernego.// Ekologia i Technika. -Vol. R. 14., nr. nr 85 Suplement (2006), s.117-121
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi