Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce

Abstrakt

Stopa procentowa jest jednym z ważniejszych parametrów kształtujących procesy ekonomiczne zachodzące w gospodarce rynkowej. Poprzez wpływ na działalność poszczególnych podmiotów gospodarujących kształtuje ogólną koniunkturę gospodarczą. Nowa makroekonomia klasyczna wskazuje stopę procentową jako jeden z czynników kształtujących relacje panujące na rynku pracy. Na tym tle warto się zastanowić jak duże znaczenie należy przypisać stopie procentowej w kształtowaniu zatrudnienia w gospodarce polskiej w ostatniej dekadzie. Problem ten wydaje się istotny nie tylko ze względu na wciąż relatywnie wysoki poziom bezrobocia ale także niską aktywność zawodową ludności w Polsce.Celem niniejszego artykułu jest określenie siły oddziaływania stopy procentowej na zatrudnienie w gospodarce polskiej w latach 2000-2008.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 952 - 962,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Szymczak A.: Wpływ stopy procentowej na zatrudnienie w Polsce// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 113 (2010), s.952-962
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi