Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego

Abstrakt

W artykule opisano założenia projektu pt. "Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego". Projekt jest realizowany w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych (RID) zorganizowanego i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (umowa nr DZP/RID-I-41/7/NCBR/2016). Celem projektu jest opracowanie narzędzi , które umożliwią ocenę wpływu projektowanych rozwiązań Inteligentnych Systemów Transportu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności w kontekście realizacji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Na podstawie opracowanej wzorcowej systematyki usług ITS oraz katalogu usług o największym znaczeniu dla BRD i efektywności ruchu, zostaną określone wskaźniki umożliwiające ocenę wpływu projektowanych rozwiązań ITS na BRD. Wpływ usług będzie określany przy użyciu wysokiej klasy symulatorów jazdy i oprogramowania symulacyjnego VISUM/Saturn/Vissim z uwzględnieniem modeli BRD. W projekcie przewidziano opracowanie wielokryterialnych metod oceny wpływu usług ITS na BRD i efektywność ruchu (metody badawczej i uproszczonej metody operacyjnej) oraz wytycznych oceny zmian BRD w zależności od przyjętych rozwiązań usług ITS. Opracowane będą ponadto zalecenia w zakresie kryteriów i procedur doboru rozwiązań technicznych dla systemów ITS.

Autorzy (6)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. SERIA: TRANSPORT strony 201 - 207,
ISSN: 1230-9265
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Kamiński T., Niezgoda M., Mirosław S., Oskarbski J., Andrzej Ś., Filipek P.: Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego// Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport. -., nr. 113 (2016), s.201-207
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 166 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi