Wpływ struktury siluminu na skrawalność = Effect of silumin structure on machinability - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ struktury siluminu na skrawalność = Effect of silumin structure on machinability

Abstrakt

Badano odlewy ciśnieniowe ze siluminu EN AC-AlSi7Cu2 pochodzące z dwóch partii różniące się skrawalnością, w zakresie składu chemicznego, mikrostruktury na mikroskopie świetlnym i skaningowym z EDS oraz składu fazowego na dyfraktometrze rentgenowskim. Stop o niższej skrawalności posiadał mniejszą dyspersję eutektyki, większe stężenie tytanu w roztworze aluminium, wydzielenia fazy międzymetalicznej Al i Ti oraz większe skupiska fazy CuAl2.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Głowacka M.: Wpływ struktury siluminu na skrawalność = Effect of silumin structure on machinability// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi