WPŁYW TECHNIKI MONITORINGU CIŚNIENIA KRWI NA KRĄŻENIE W DŁONI CZŁOWIEKA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW TECHNIKI MONITORINGU CIŚNIENIA KRWI NA KRĄŻENIE W DŁONI CZŁOWIEKA

Abstrakt

Przeprowadzono badania dotyczące wpływu pracy profesjonalnego monitora ciśnienia krwi CNAP 500 Monitor na krąŜenie w badanej dłoni. Zmierzono czas od zespołu QRS sygnału EKG do momentu pojawienia się minimum i maksimum sygnału fali tętna na nadgarstku oraz palcu pomierzonych z zastosowaniem czujników optycznych. Dodatkowo przeprowadzono oszacowanie teoretyczne moŜliwych zmian oraz analizę impedancyjną modelu naczyń krwionośnych dłoni z obciąŜeniem urządzeniem CNAP i bez niego. Z uzyskanych rezultatów wynika, Ŝe wpływ urządzenia CNAP na krąŜenie jest minimalny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe: Informatyki i Mechatroniki strony 57 - 69,
ISSN: 1898-0058
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Czuszyński K., Poliński A., Wtorek J.: WPŁYW TECHNIKI MONITORINGU CIŚNIENIA KRWI NA KRĄŻENIE W DŁONI CZŁOWIEKA// Zeszyty Naukowe: Informatyki i Mechatroniki. -., (2012), s.57-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 40 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi