WPŁYW TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY NA STABILNOŚĆ BIOLOGICZNĄ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY NA STABILNOŚĆ BIOLOGICZNĄ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA

Abstrakt

W pracy zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych stabilności biologicznej wody przeznaczonej do spożycia, z pominięciem wpływu sieci wodociągowej. Próbki wody surowej oraz wody po procesach uzdatniania wykorzystane w badaniach pobierano na jednej z Trójmiejskich stacji uzdatniania wody eksploatującej podziemne wody kredowe, trzecio- i czwartorzędowe, charakteryzujące się dobrą jakością mikrobiologiczną oraz podwyższonym stężeniem żelaza i manganu. W celu prześledzenia zmian biologicznych, zachodzących w wodzie, w czasie przebywania w sieciach wodociągowych pobrane próbki poddano inkubacji w temperaturze 10°C i 18°C.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
MONOGRAFIE „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM” strony 126 - 136
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wilińska-Lisowska A., Bączkowska E., Jankowska K., Sokołowska A.: WPŁYW TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY NA STABILNOŚĆ BIOLOGICZNĄ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA// MONOGRAFIE „INŻYNIERIA ŚRODOWISKA – MŁODYM OKIEM”/ Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2017,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi