Wpływ temperatury przesycania na właściwości złączy spawanych rur ze stali typu Lean Duplex 2101 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ temperatury przesycania na właściwości złączy spawanych rur ze stali typu Lean Duplex 2101

Abstrakt

W artykule przedstawiono wpływ temperatury przesycania w powiązaniu z technologią spawania wzdłużnego metodą TIG (142) rurek stosowanych w budowie wy-mienników ciepła ze stali Lean Duplex 2101. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie, prób technologicznych określających właściwości plastyczne, makro- i mikro-skopowe oraz pomiaru zawartości ferrytu delta metodą magnetyczną. Ustalono, że zmiana temperatury przesycania w badanym zakresie ma wpływ na właściwości mechaniczne rurek spawanych oraz wyznaczono najkorzystniejszą z punktu widzenia tych właściwości tempera-turę przesycania (1050 °C).

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Spawalnictwa strony 49 - 60,
ISSN: 0033-2364
Język:
polski
Rok wydania:
2019
Opis bibliograficzny:
Rogalski G., Świerczyńska A., Fydrych D., Landowski M.: Wpływ temperatury przesycania na właściwości złączy spawanych rur ze stali typu Lean Duplex 2101// Przegląd Spawalnictwa. -., iss. 4 (2019), s.49-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi