Wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację wybranych metali ciężkich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację wybranych metali ciężkich

Abstrakt

Przedstawiono wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na zmiany specjacji metali ciężkich (Zn, Cu, Cd, Pb) oraz określono stopień mobilności metali ciężkich w aspekcie ich późniejszego zagospodarowania. Ekstrakcja sekwencyjna metali ciężkich została wykonana wg schematu Tessier'a.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Krawczyk M., Kowalik P.: Wpływ temperatury suszenia osadów ściekowych na specjację wybranych metali ciężkich // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi