Wpływ temperatury wody chłodzącej w skraplaczu na ilość produkowanej mocy elektrycznej w obiegu parowym 200MW - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ temperatury wody chłodzącej w skraplaczu na ilość produkowanej mocy elektrycznej w obiegu parowym 200MW

Abstrakt

Referat przedstawia analizę techniczną wpływu zmian temperatury wody chłodzącej skraplacz na ilość produkowanej energii elektrycznej, jak również zmiany jednostkowego zużycia ciepła dla obiegu elektrowni Turów z turbiną 200MW. Analiza została przeprowadzona przy pomocy programu DIAGAR oraz jego preprocesora Projdiag w którym został stworzony wstępny graf obliczeniowy a także wygenerowane dane, dzięki którym możliwe było przeprowadzenie procesu obliczeniowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 145 - 151
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Jakowski D.: Wpływ temperatury wody chłodzącej w skraplaczu na ilość produkowanej mocy elektrycznej w obiegu parowym 200MW// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wydział Mechaniczny PG, 2012, s.145-151
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 96 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi