Wpływ uziarnienia podłoża gruntowego na dystrybucję metali ciężkich wprowadzanych w działaniach rekultywacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ uziarnienia podłoża gruntowego na dystrybucję metali ciężkich wprowadzanych w działaniach rekultywacyjnych

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na określenie dystrybucji metali ciężkich w gruntach w zależności od ich składu granulometrycznego. Badania prowadzono na obszarach zdegradowanych technicznie przed i po rekultywacji osadem ściekowym. Uzyskane wyniki pozwalają twierdzić, że jednym ze znaczących czynników decydujących o migracji wprowadzonych do gruntu metali ciężkich jest uziarnienie gruntów, z którym z kolei związany jest skład mineralny. W gruntach naturalnych stwierdzono wyraźną ujemną korelację pomiędzy uziarnieniem frakcji i zawartością w nich metali ciężkich. Natomiast w gruntach antropogenicznych, typu odpadów paleniskowych, korelacja taka jest mniej widoczna. Jest to związane z tworzeniem tych gruntów, kiedy uziarnienie nie wynika z procesów naturalnych, a jest rezultatem procesów technologicznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 28, strony 55 - 60,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Łuczkiewicz A., Haustein E., Quant B.: Wpływ uziarnienia podłoża gruntowego na dystrybucję metali ciężkich wprowadzanych w działaniach rekultywacyjnych// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 28., nr. nr 2 (2007), s.55-60
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi