Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji = Effect of pressure filtration conditions on nitrification process used for ammonia nitrogen removal from water - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji = Effect of pressure filtration conditions on nitrification process used for ammonia nitrogen removal from water

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad wpływem podwyższonego, zmiennego ciśnienia (do 0,8 MPa) na przebieg usuwania azotu amonowego z wody na nitryfikacyjnym złożu filtracyjnym. Wykazano, że ani podwyższone ciśnienie, ani jego zmiany nie wpływają hamująco na przebieg procesów nitryfikacji. Stwierdzono pozytywny wpływ płukania filtrów biologicznych na usuwanie azotu amonowego z wody.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Przemysł Chemiczny nr T. 87, strony 420 - 422,
ISSN: 0033-2496
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bray R., Olańczuk-Neyman K.: Wpływ warunków ciśnieniowej filtracji na przebieg biologicznego usuwania azotu amonowego z wody w procesie nitryfikacji = Effect of pressure filtration conditions on nitrification process used for ammonia nitrogen removal from water// PRZEMYSL CHEMICZNY. -Vol. T. 87., nr. nr 5 (2008), s.420-422
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi