Wpływ warunków klimatycznych i budowlanych na zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków klimatycznych i budowlanych na zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego

Abstrakt

Przedstawiono analizę zużycia energii elektrycznej na przestrzeni 6 lat. Podano wpływ izolacji cieplnej ścian zewnętrznych oraz określono współczynnik korelacji zużycia od najniższej średniej miesięcznej temperatury w lokalizacji budynku. Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami teoretycznymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Elektrotechniczne nr LXXXII, strony 14 - 17,
ISSN: 0043-5112
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Matulewicz W.: Wpływ warunków klimatycznych i budowlanych na zużycie energii elektrycznej gospodarstwa domowego// Wiadomości Elektrotechniczne. -Vol. LXXXII., nr. 10 (2014), s.14-17
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi