Wpływ warunków spawania na skłonność do tworzenia pęknięć zimnych przy spawaniu pod wodą - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków spawania na skłonność do tworzenia pęknięć zimnych przy spawaniu pod wodą

Abstrakt

Przedmiotem pracy było określenie skłonności do tworzenia pęknięć zimnych złączy spawanych ze stali 18G2A wykonanych pod wodą metodą lokalnej komory suchej. Problem rozwiązano przy zastosowaniu teorii planowania badań. Określono ilościowy wpływ parametrów spawania: wydatku gazu osłonowego oraz energii liniowej spawania na naprężenia krytyczne z próby implant, wskaźnik skłonności do tworzenia pęknięć zimnych, twardość maksymalną złączy próbnych oraz zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie. Równania otrzymane na drodze analiz statystycznych poddano analizie merytorycznej. Ponadto przeprowadzono badania metalograficzne i radiograficzne złączy próbnych. Stwierdzono zwiększoną skłonność do tworzenia pęknięć zimnych złączy ze stali 18G2A wykonanych metodą lokalnej komory suchej w porównaniu do analogicznych złączy otrzymanych w środowisku powietrznym.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 68 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi