Wpływ warunków syntezy na strukturę nanokrystalicznych proszków liti2o4 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ warunków syntezy na strukturę nanokrystalicznych proszków liti2o4

Abstrakt

próbki tytanianu litu (li1+xti2-xo4 (0 ≤ x ≤ 1/3) wytworzono niskotemperaturową, bezproszkową metodą zol - żel. strukturę krystaliczna wytworzonych próbek badano metodą dyfrakcji rentgenowskiej. korzystając z równań bragga oraz scherrera wyznaczono odległość międzypłaszczynową oraz średnią wielkość krystalitów. przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego określono średnią średnicę ziaren wytworzonego proszku. w niniejszym artykule zaprezentowano nowy sposób wytwarzania proszków tytanianu litu metodą zol-żel. dokonano dyskusji wpływu temperatury i atmosfery wygrzewania na strukturę krystaliczną wykonanych próbek.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. - Cz. IV.- Nauki inżynieryjne. T. I strony 11 - 16
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Bojarska A., Łapiński M.: Wpływ warunków syntezy na strukturę nanokrystalicznych proszków liti2o4// Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. - Cz. IV.- Nauki inżynieryjne. T. I/ ed. pod red. M. Kuczera. Kraków: Creativetime, 2012, s.11-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi