Wpływ ważności kryteriów jakości ściernic do przecinania na dokładność prognozowania jej wartości - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ ważności kryteriów jakości ściernic do przecinania na dokładność prognozowania jej wartości

Abstrakt

Został przedstawiony wpływ współczynnika ważności kryterium jakości na dokładność prognozowania wartości jakości elektrokorundowych ściernic do przecinania ręcznego. Jako kryteria jakości przyjęto 10 wielkości reprezentujących właściwości użytkowe ściernic. Dokonano porównania wartości jakości ściernic obliczonych z użyciem współczynnika ważności i bez niego. Z porównania wyniknęło, że różnice w rozkładach wartości jakości pomierzonych i prognozowanych były nieistotne statystycznie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne problemy obróbki ściernej strony 193 - 202
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Biegalski H.: Wpływ ważności kryteriów jakości ściernic do przecinania na dokładność prognozowania jej wartości// Współczesne problemy obróbki ściernej/ ed. red. J. Plichta. - Politechnika Koszalińska, Wydział Mechaniczny Katedra Inżynierii Produkcji. Koszalin: Wydaw. Uczeln. Politech. Koszalińskiej, 2009, s.193-202
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi