WPŁYW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA WARUNKI KLIMATU WEWNĘTRZNEGO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WPŁYW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA WARUNKI KLIMATU WEWNĘTRZNEGO

Abstrakt

Wentylacja grawitacyjna ze względu na niski koszt budowy jest najbardziej znanym i stosowanym systemem wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Tego rodzaju wentylacja jest ściśle zależna od warunków klimatu zewnętrznego i od prawidłowej jej obsługi. W artykule omówiono wpływ nieprawidłowo działającej wentylacji grawitacyjnej na komfort życia mieszkańców. Analizie poddanych zostało 11 różnych mieszkań z 8 budynków, w których badano parametry chwilowe mikroklimatu, stan techniczny pomieszczeń i subiektywną ocenę mieszkańców.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Lądowa i Wodna strony 3 - 13,
ISSN: 2084-7459
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Antczak-Jarząbska R.: WPŁYW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ NA WARUNKI KLIMATU WEWNĘTRZNEGO// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Inżynieria Wodna i Lądowa. -., nr. 3 (2015), s.3-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 64 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi