Wpływ władzy na podejmowanie decyzji i postrzeganie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ władzy na podejmowanie decyzji i postrzeganie

Abstrakt

Artykuł przedstawia, w jaki sposób posiadanie władzy wpływa na podejmowanie decyzji oraz postrzeganie rzeczywistości społecznej. Zaprezentowane są w nim odmienne podejścia teoretyczne, które wskazują zarówno na pozytywne, jak i negatywne efekty posiadania władzy. Należą do nich: silniejsza stereotypizacja, silniejsza tendencja do podejmowania działań bez względu na potencjalne skutki, ale także bardziej abstrakcyjne myslenie i holistyczne widzenie problemów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji strony 141 - 153
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Ziemiański P.: Wpływ władzy na podejmowanie decyzji i postrzeganie// Państwo, społeczeństwo, jednostka : przyczynek do rozważań o współczesnej cywilizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika i Rafała Majewskiego ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych. Gdańsk: PG WZiE Katedra Nauk Społecznych, 2008, s.141-153
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi