Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty na poiom cen - badania empiryczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty na poiom cen - badania empiryczne

Abstrakt

W powyższym artykule przeprowadzono ocenę wpływu wprowadzenia euro do obiegu na poziom cen. W badaniu oparto się na bieżących cenach produktów, a nie na indeksach cenowych. Posłużono się metodą różnica w różnicy, która umożliwiła eliminację zmian (wzrostu) cen, niezwiązanych z wprowadzeniem wspólnej waluty euro. W przeprowadzonych badaniach w estymacji zarówno dla wszystkich produktów łącznie, jak i dla wyodrębnionych produktów handlowych, niehandlowych oraz poszczególnych 144 produktów nie ujawniono statystycznie istotnego wpływu wspólnej waluty na wzrost cen. Odczucia konsumentów co do wzrostu cen nie znalazły odzwierciedlenia w wynikach badani

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 186 - 197,
ISSN: 1899-3192
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wolszczak-Derlacz J.: Wpływ wprowadzenia wspólnej waluty na poiom cen - badania empiryczne// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. nr 71 (2009), s.186-197
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi