Wpływ wstępnych imperfekcji geometrycznych na nośność silosu obciążonego podciśnieniem i wiatrem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wstępnych imperfekcji geometrycznych na nośność silosu obciążonego podciśnieniem i wiatrem

Abstrakt

Przedstawiono analizę numeryczną osiowo symetrycznego pionowego silosu. Wzięto pod uwagę możliwe do wystąpienia odstępstwa rzeczywistego kształtu płaszcza od przyjętej w standardowych obliczeniach idealnej geometrii konstrukcji. Rozpatrzono wpływ dwóch grup obciążeń: wiatru i podciśnienia, potraktowano je jako występujące niejednocześnie. Rozważania dotyczą wpływu nieidealnej geometrii, uwzględniającą odchyłki jej wymiarów, na pracę konstrukcji (rozwiązania numeryczne). Imperfekcje geometryczne generowano losowo, określając ich maksymalną amplitudę, zasięg na powierzchni silosu oraz prawdopodobny rozkład.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 113 - 117,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Gołota M., Winkelmann K., Górski J., Mikulski T.: Wpływ wstępnych imperfekcji geometrycznych na nośność silosu obciążonego podciśnieniem i wiatrem// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. nr 2 (2011), s.113-117
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 74 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi