Wpływ wybranych błędów cząstkowych na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ wybranych błędów cząstkowych na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej

Abstrakt

Mierzoną wartość impedancji pętli zwarciowej otrzymuje się na podstawie pomiaru dwóch wartości napięć dla obwodu nieobciążonego oraz obciążonego, najczęściej rezystancją, która stanowi sztuczne zwarcie. W referacie przedstawiono analizę wpływu błędu pomiaru okresu napięcia sieci na dokładność wyznaczenia impedancji, dla metod wykorzystujących pomiary wartości skutecznych napięć. Jak pokazały przeprowadzone badania nawet niewielkie błędy pomiaru okresu mogą mieć istotny wpływ na dokładność wyznaczenia szukanej impedancji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Measurement Automation Monitoring strony 0 - 0,
ISSN: 2450-2855
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Ziółko M.: Wpływ wybranych błędów cząstkowych na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarciowej// Pomiary Automatyka Kontrola. -., nr. nr 12 (2011), s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi