Wpływ założeń modelu obliczeniowego na wyniki obliczeń hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych = The influence of model simplifications on the predicted performance of hydrodynamic thrust bearings - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ założeń modelu obliczeniowego na wyniki obliczeń hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych = The influence of model simplifications on the predicted performance of hydrodynamic thrust bearings

Abstrakt

Przedstawiono porównanie wyników obliczeń hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych otrzymanych z wykorzystaniem dwóch niezależnie opracowanych modeli obliczeniowych TEHD (termoelastohydrodynamicznych). Wykorzystane w obliczeniach programy różnią się głównie założeniami i uproszczeniami przyjętymi, zwłaszcza w odniesieniu do części przepływowej zadania. Symulacje obliczeniowe przeprowadzono stosując w przypadku obu modeli te same warunki brzegowe. Wskazano na różnice otrzymanych wyników spowodowane użyciem różnych założeń upraszczających oraz dokonano ich porównania ze znanymi z literatury danymi doświadczalnymi.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr R. 40, strony 237 - 245,
ISSN: 0208-7774
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Wodtke M., Fillon M., Wasilczuk M.: Wpływ założeń modelu obliczeniowego na wyniki obliczeń hydrodynamicznych łożysk wzdłużnych = The influence of model simplifications on the predicted performance of hydrodynamic thrust bearings// TRIBOLOGIA. -Vol. R. 40., nr. nr 5=227 (2009), s.237-245
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi