Wpływ zastosowania zbrojenia warstw asfaltowych geosyntetykami na nośność remontowanej nawierzchni drogowej – cz. 1 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wpływ zastosowania zbrojenia warstw asfaltowych geosyntetykami na nośność remontowanej nawierzchni drogowej – cz. 1

Abstrakt

Artykuł prezentuje efekty rozpoczętego i trwającego programu badawczego, którego celem jest poszukiwanie trwałego i skutecznego rozwiązania wzmocnienia nawierzchni lub remontu nawierzchni, jakim jest zbrojenie nawierzchni drogowych w warstwach asfaltowych geosiatkami z włókien szklanych, szklano-węglowych i węglowych wstępnie przesączonych asfaltem. Siatki te zostały wykorzystane jako zbrojenie warstw asfaltowych na fragmencie remontowanej nawierzchni asfaltowej drogi krajowej nr 55. W ramach realizacji pierwszego etapu prac przeprowadzono badania przygotowawcze, badania terenowe nośności i równości przed i po wykonaniu remontu oraz laboratoryjne badanie sczepności międzywarstwowej. Badania pokazały, że przeprowadzony remont przyniósł zamierzony skutek, a największe korzyści uzyskano w przypadku wbudowania siatki szklanej i siatki węglowej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 426 - 436,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2022
Opis bibliograficzny:
Jaskuła P., Mejłun Ł., Szydłowski C., Stienss M.: Wpływ zastosowania zbrojenia warstw asfaltowych geosyntetykami na nośność remontowanej nawierzchni drogowej – cz. 1// Drogownictwo -,iss. 11-12 (2022), s.426-436
Źródła finansowania:
  • COST_FREE
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 29 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi