Wprowadzenie - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wprowadzenie

Abstrakt

Opracowanie stanowi artykuł wprowadzający do problemów poruszanych w książce nt. oceny energetycznej, w której szczegółowo prezentuje się problemy i sposoby sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego. Ocena ta sprowadza się do określenia nakładów nieodnawialnej energii pierwotnej, nakładów koniecznych do działania systemu ogrzewczego, klimatyzacyjno-wentylacyjnego, zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową oraz tzw. oświetlenia wbudowanego. Z zagadnieniem oceny energetycznej ściśle wiąże się również pojęcie audytu energetycznego (oceny efektywności energetycznej budynku, prowadzącej do oceny finansowej przedsięwzięć termo-modernizacyjnych oraz remontowych (audytowi energetycznemu podlegają istniejące i eksploatowane obiekty). Materiał zawarty w niniejszej książce jest w znacznej mierze wynikiem doświadczenia zdobytego przy prowadzeniu cyklu szkoleń osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, z warsztatami opartymi na firmowym oprogramowaniu (ArCADia-TERMO), zorganizowanego przez Oddział Gdański Towarzystwa Konsultantów Polskich w latach 2008-2010 przy współpracy z Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Charakterystyka energetyczna budynków strony 1 - 4
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Dembek J., Sołtyka W.: Wprowadzenie // Charakterystyka energetyczna budynków/ ed. red. Z. Kowalczuk. Gdańsk: PWNT, 2010, s.1-4
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.18778/7969-463-1.01
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi