Wprowadzenie współczesnej architektury do muzeów etnograficznych na przykładzie Kaszubskiego Parku Etnograficznego./ The issue of intoducting contemporary architecture to ethnographic museums - Kashubian Ethmographic Park, case study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wprowadzenie współczesnej architektury do muzeów etnograficznych na przykładzie Kaszubskiego Parku Etnograficznego./ The issue of intoducting contemporary architecture to ethnographic museums - Kashubian Ethmographic Park, case study

Abstrakt

Muzea typu skansenowskiego działają opierając się na ekspozycji, która stara się możliwie wiernie nawiązywać do miejsc, z których pochodzą zbiory. Jednak rozwój muzeów, w tym etnograficznych, wynikający z oczekiwań odbiorców, powoduje że pojawiają się nowe funkcje. Muzea skansenowskie lokalizowane w krajobrazie otwartym posiadają dodatkowe możliwości wynikające ze specyfiki obszaru w jakim się znajdują. Pojawiają się szanse sytuowania nowych form architektonicznych. Mogą się one stać zaskoczeniem dla odwiedzających, ale i przerywnikiem w samym zwiedzaniu. Jednak konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy ekspozycją, a nową architekturą.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Przedmiot-Architektura-Środowisko =Object-Architecture- Environment . Tom II Architektura strony 201 - 214
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wojtowicz-Jankowska D.: Wprowadzenie współczesnej architektury do muzeów etnograficznych na przykładzie Kaszubskiego Parku Etnograficznego./ The issue of intoducting contemporary architecture to ethnographic museums - Kashubian Ethmographic Park, case study// Przedmiot-Architektura-Środowisko =Object-Architecture- Environment . Tom II Architektura/ ed. Robert Idem, Anna Górka Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej: , 2018, s.201-214
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi