Wraki jako źródło zanieczyszczenia środowiska morskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wraki jako źródło zanieczyszczenia środowiska morskiego

Abstrakt

Publikacja dotyczy problemu zanieczyszczeń środowiska morskiego, których źródłem są wraki. W artykule zawarte są zagadnienia dotyczące definicji pojęcia wraku oraz klasyfikacji wraków. Ponadto, publikacja zawiera omówienie regionalnych strategii i programów zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym z wraków. Poruszony został również problem wraków pochodzących z II wojny światowej w polskich obszarach morskich na przykładzie wraku niemieckiego statku szpitalnego s/s Stuttgart.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr R. 30, strony 3 - 7,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Rogowska J., Namieśnik J.: Wraki jako źródło zanieczyszczenia środowiska morskiego// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. R. 30., nr. nr 1 (2009), s.3-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi