Wrzenie mieszanin czynnika chłodniczego i oleju w rurach gładkich. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wrzenie mieszanin czynnika chłodniczego i oleju w rurach gładkich.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań współczynnika przejmowania ciepła i spadku ciśnienia podczas wrzenia czynników R22, R134a i R407C oraz ich mieszanin z olejem w rurach gładkich. Opisano procedurę badawczą. Podczas badań udział masowy oleju w mieszaninie z czynnikiem wynosił 0,1% i 5%. Zaobserwowano negatywny wpływ obecności środka smarnego we wrzącym czynniku chłodniczym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 401 - 405,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Targański W.: Wrzenie mieszanin czynnika chłodniczego i oleju w rurach gładkich. // Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 11 (2003), s.401-405
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi