Wrzenie na poziomym pęku rur gładkich i z powłoką porowatą. Część I - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wrzenie na poziomym pęku rur gładkich i z powłoką porowatą. Część I

Abstrakt

Omówiono układy rur w parownikach płaszczowo-rurowych, wyróżniono typy parowników za względu na zachodzące w nich procesy cieplno-przepływowe, a także wypełnieni płaszcza pękiem rur. Przedstawiono wybrane wyniki badań wrzenia na pękach rur gładkich, na pękach rur o rozwiniętej powierzchni, a także na pękach rur z powłoką porowatą. Zaprezentowano metody obliczania współczynnika przejmowania ciepła przy wrzeniu na pęku rur.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 5 - 16,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Krasowski K., Cieśliński J.: Wrzenie na poziomym pęku rur gładkich i z powłoką porowatą. Część I// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. nr 1 (2011), s.5-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 92 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi