Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP

Abstrakt

W pracy oceniono możliwości budowy ekonomicznego, zautomatyzowanego systemu wspierającego procesy windykacji opartego o rozwiązania telefonii VoIP. Omówiono uwarunkowania techniczne realizacji takiego systemu, w szczególności zwrócono uwagę na odmienną jakość usług telefonii IP oferowaną przez różnych operatorów. Przedstawiono autorski system informatyczny wspierający windykację, omówiono ograniczenia jakie nałożono na system podczas jego projektowania, wskazano jego wady i zalety.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
IT w organizacjach gospodarczych - wybrane zagadnienia strony 139 - 148
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Zięba S.: Wspieranie procesów windykacji przez systemy telefonii VoIP// IT w organizacjach gospodarczych - wybrane zagadnienia/ ed. eds. Leszek Kiełtyka, Robert Kucęba, Waldemar Jędrzejczak. Toruń: Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, 2010, s.139-148
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 38 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi