WSPÓŁCZESNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

WSPÓŁCZESNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Abstrakt

W pracy przedstawiono współczesne metody wzmacniania fundamentów stosowane w obiektach zabytkowych. Wraz z rozwojem wiedzy inżynieryjnej wprowadzone zostały nowoczesne technologie oraz materiały które w bardziej efektywny i ekonomiczny sposób pomagają zabezpieczyć konstrukcje fundamentu przed jego dalszym zniszczeniem. Dokładnie opisano metodę jet grouting oraz bardziej zaawansowane technologie iniekcyjne takie jak rozrywająca (soilfrac) czy rozpychająca (compaction grouting), które mają za zadanie stabilizację gruntu zalegającego pod fundamentem. W sposób szczegółowy omówione zostały również mikropale. Ponadto do nowoczesnych metod zaliczono zamrażanie gruntu, stosowanie pali CFA oraz przenoszenie obiektu w inne miejsce posadawiając go na nowych fundamentach. W pracy przedstawiono liczne przykłady zastosowania omówionych metod wzmocnienia fundamentów. Zaprezentowano wady oraz zalety każdej z metod.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych strony 21 - 32
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Przewłócki J., Zielińska M.: WSPÓŁCZESNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH// Wybrane problemy przebudowy obiektów budowlanych/ ed. prof. dr hab. inż. Jarosław Przewłócki, dr hab. Rafał Janowicz Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016, s.21-32
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 380 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi