Współczesne przekształcenia miast portowych w świetle wzmocnienia ich potencjału turystycznego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne przekształcenia miast portowych w świetle wzmocnienia ich potencjału turystycznego

Abstrakt

Artykuł odnosi się do kwestii transformacji frontów wodnych miast portowych w kontekście rozwoju funkcji turystycznej. Zawarto w nim omówienie szeregu studiów przypadku obszarów nadwodnych poddawanych procesom transformacji.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim strony 19 - 31
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Lorens P.: Współczesne przekształcenia miast portowych w świetle wzmocnienia ich potencjału turystycznego// Turystyka i krajoznawstwo z morzem w tle: Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa na Pomorzu Gdańskim/ ed. ed. Jerzy Przybylski, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Gdańsk: Wydawnictwo Pomorskie przy RPK PTTK w Gdańsku, 2010, s.19-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi