Współczesne sposoby monitorowania korozji podpokładowej metodą emisji akustycznej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne sposoby monitorowania korozji podpokładowej metodą emisji akustycznej

Abstrakt

Na wstępie opracowania przedstawiono krótką charakterystykę procesu korozji podpokładowej oraz problemy związane z jej monitorowaniem. W dalszej części opisano metodę emisji akustycznej, opracowaną przez Katedrę Technologii Okrętu, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa we współpracy z partnerami w VII Programie Ramowym Unii Europejskiej w projekcie o akronimie CORFAT. W dalszej części przedstawiono krótką charakterystykę samego procesu emisji, sprzętu użytego do pomiarów firmy Vallen Systeme GmbH oraz testera korozyjnego wraz z roztworem użytym do badań. W ostatniej części opracowania przedstawiono wyniki badań z przeprowadzonych prób na wybranych jednostkach morskich.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii strony 81 - 88
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Emilianowicz K.: Współczesne sposoby monitorowania korozji podpokładowej metodą emisji akustycznej// Współczesne technologie i konwersja energii/ ed. Praca zbiorowa pod red. J. Szantyra. Gdańsk: Wyd. Wydz. Mechaniczny PG, 2012, s.81-88
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi