Współczesne trendy w dziedzinie systemów zdalnego nauczania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne trendy w dziedzinie systemów zdalnego nauczania

Abstrakt

Artykuł porusza tematykę zdalnego nauczania i przedstawia obszary zastosowań tej szerokiej dziedziny wiedzy. Wskazuje na różnorodność form zdalnego kształcenia. Wyróżnia nauczanie w modelu całkowicie przeniesionym do Internetu oraz nauczanie w modelu hybrydowym. Dla tych obszarów wymagania, jakie są stawiane stosowanym systemom informatycznym, są odmienne. Przedstawiono systematykę narzędzi wspomagających dla zdalnego nauczania. W świetle istniejących rozwiązań, artykuł prezentuje także kwestie przyszłości zdalnego nauczania, w szczególności rozwoju rynku w zakresie materiałów edukacyjnych i usług dydaktycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 111 - 116,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Landowska A., Kaczmarek J.: Współczesne trendy w dziedzinie systemów zdalnego nauczania// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. nr. 22 (2006), s.111-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi