współczesne trendy w dziedzinie zdalnego nauczania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

współczesne trendy w dziedzinie zdalnego nauczania

Abstrakt

Zdalne nauczanie jest dziedziną starszą niż Internet i komputery. Pojęcie zdalnej edukacji oznacza nauczanie prowadzone w warunkach, gdy nauczyciel i uczeń są od siebie oddaleni w przestrzeni. W czasach, gdy podróżowanie było bardzo kosztowne, posługiwano się kursami korespondencyjnymi, które można uznać za pierwszą formę zdalnego nauczania. W miarę spadku kosztów podróży coraz częstsze stawały się wyjazdy do szkół, jednak nauczanie korespondencyjne nie zostało całkowicie wyparte. Upowszechnienie wynalazków radia i telewizji wprowadziło nowe medium do nauczania i nową generację form zdalnej edukacji. Zastosowanie komputerów i Internetu jest uważane za trzecią generację form zdalnego nauczania.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi