Współczesne trendy w zarządzaniu oświatą w krajach członkowskich Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczesne trendy w zarządzaniu oświatą w krajach członkowskich Unii Europejskiej

Abstrakt

Treść artykułu obejmuje zagadnienia związane z współczesnymi trendami w dziedzinie zarządzania oświatą w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W latach 90. XX w. wykształciły się 3 główne nurty w polityce edukacyjnej Unii t.j.: decentralizacja zarządzania systemami oświatowymi, autonomia szkół oraz procesy uspołeczniania systemów oświatowych. Trendy te uwarunkowane różnymi czynnikami, dostarczają nowych inspiracji do poszukiwania praktycznych rozwiązań organizacyjnych w dziedzinie edukacji. W artykule zaprezentowana podstawowa problematyka polityki edukacyjnej Unii Europejskiej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Walkiewicz E.: Współczesne trendy w zarządzaniu oświatą w krajach członkowskich Unii Europejskiej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi