Współczynnik wydatku przelewu szybowego w separatorze wirowym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczynnik wydatku przelewu szybowego w separatorze wirowym.

Abstrakt

Przelewy szybowe należą do urządzeń specjalistycznych, toteż nie są szeroko omawiane w literaturze. Znajdują zastosowanie w dużych obiektach hydrotechnicznych, ale też w stosunkowo niewielkich urządzeniach do oczyszczania ścieków. Praca poświęcona jest określeniu współczynnika wydatku takiego przelewu, dla przypadku separatora wirowego. Przedstawiono wyniki pomiarów oraz zaproponowano empiryczny wzór, określający wartość współczynnika.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 11 - 13,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Sawicki J., Gronowska-Szneler M.: Współczynnik wydatku przelewu szybowego w separatorze wirowym.// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. 1 (2014), s.11-13
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 67 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi