Współczynnik wymiarowy Kv w doborze elementów pneumatycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczynnik wymiarowy Kv w doborze elementów pneumatycznych

Abstrakt

Znanych jest wiele sposobów opisu właściwości przepływowych elementów pneumatycznych. Jednym z nich jest podanie wartości współczynnika wymiarowego Kv zdefiniowanego w normie PN-83/M-74201 (1983). W niniejszej pracy przedstawiono możliwe różnice między wartością przewidywaną a wartością uzyskaną strumienia powietrza przepływającego przez element pneumatyczny w sytuacji, gdy podstawą doboru tego elementu z katalogu była znana dla niego wartość współczynnika wymiarowego Kv.

Autorzy (2)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza strony 46 - 52,
ISSN: 1426-6644
Język:
polski
Rok wydania:
2013
Opis bibliograficzny:
Grymek S., Kiczkowiak T.: Współczynnik wymiarowy Kv w doborze elementów pneumatycznych// Pneumatyka Przemysłowe Systemy Sprężonego Powietrza. -., nr. 2(87) (2013), s.46-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 49 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi