Współczynniki podziału lotnych związków organicznych w amoniowych cieczach jonowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współczynniki podziału lotnych związków organicznych w amoniowych cieczach jonowych

Abstrakt

Zastosowanie cieczy jonowych jako absorbentów dla lotnych związków organicznych staje się w ostatnich latach obiecującą alternatywą dla tradycyjnych rozpuszczalników stosowanych w tych procesach. W porównaniu z konwencjonalnymi rozpuszczalnikami, ciecze jonowe wykazują szereg zalet, jak rozpuszczają szerokie spectrum związków, posiadają znikomą prężności par, są stabilne termicznie a także istnieje możliwość poprawy ich zdolności absorpcyjnych poprzez zmianę struktury cieczy jonowych. W projektowaniu cieczy jonowych ważnym jest określenie wpływu budowy cieczy na jej właściwości absorpcyjne, dlatego też w pracy ukazano wpływ długości łańcucha cieczy jonowej na wartość współczynników podziału

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
CHEMIK nauka-technika-rynek
ISSN: 0009-2886
Język:
polski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Cichowska-Kopczyńska I., Aranowski R.: Współczynniki podziału lotnych związków organicznych w amoniowych cieczach jonowych// CHEMIK. NAUKA TECHNIKA RYNEK. -., nr. Supl. 7 (2012),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 61 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi