Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego - Regionalne Systemy Innowacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego - Regionalne Systemy Innowacji

Abstrakt

W opracowaniu odniesiono się do dwóch kwestii współczesnego ujęcia problematyki rozwoju regionalnego. Po pierwsze, podjęto próbę identyfikacji znaczenia innowacji w rozwoju regionalnym. Po drugie - dokonano analizy i oceny infrastruktury instytucjonalnej na rzecz tworzenia i wdrażania innowacji w polskich regionach, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnych Systemów Innowacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Marketing i Zarządzanie strony 635 - 650,
ISSN: 2450-775X
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Richert-Kaźmierska A.: Współdziałanie na rzecz rozwoju regionalnego - Regionalne Systemy Innowacji// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. -., nr. nr 10 (2006), s.635-650
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi