Współdziałanie płyty fundamentowej na palach z podłożem gruntowym.**2003,157 s. 121 rys. 22 tab. bibliogr. 83 poz. Rozprawa doktorska /2003.11.14./ PG, Wydz. Bud. Wod. Inż. Środ. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. A. Tejchman - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Współdziałanie płyty fundamentowej na palach z podłożem gruntowym.**2003,157 s. 121 rys. 22 tab. bibliogr. 83 poz. Rozprawa doktorska /2003.11.14./ PG, Wydz. Bud. Wod. Inż. Środ. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. A. Tejchman

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest analiza współdziałania płyty fundamentowej na palachz podłożem gruntowym w tym określenie udziału płyty i pali w przekazywaniuobciążeń zewnętrznych na podłoże gruntowe oraz przedstawienie efektów wzaje-mnego oddziaływania płyty, pali i gruntu. Ponadto zaproponowano procedurę obliczeń fundamentów płytowo - palowych pozwalającą ekonomicznie i bezpie-cznie projektować posadowienie tego rodzaju fundamentów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Doktoraty, rozprawy habilitacyjne, nostryfikacje
Typ:
praca doktorska pracowników zatrudnionych w PG oraz studentów studium doktoranckiego
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 195 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi